Hvis du er ledig

I denne trin-for-trin-guide kan du se, hvordan du som ledig i samarbejde med din a-kasse eller jobcenter kan tale med en virksomhed om at blive voksenlærling/-elev.

1. Tag kontakt til din fagforening eller a-kasse

Sammen kan I kigge på dine muligheder for at blive voksenlærling/-elev. Som det første skal du finde ud af, hvilken uddannelse du kunne tænke dig.

2. Få afklaring på, hvor lang tid uddannelsen vil vare

Når du ved, hvilken uddannelse du kunne tænke dig, skal du kontakte den relevante erhvervsskole for at få en realkompetencevurdering. Skolen vurderer, om du har relevant erfaring og/eller uddannelse fra tidligere, som kan forkorte dit uddannelsesforløb. Det har også betydning for, hvordan din økonomi vil se ud i uddannelsesforløbet.   

3. Find en virksomhed, der kan tilbyde dig en praktikplads som voksenlærling

Din a-kasse eller dit jobcenter kan hjælpe dig med at finde en virksomhed, hvor du kan komme i voksenlære. Du kan også tjekke praktikpladsen.dk, hvor du kan se virksomheder, der søger lærlinge/elever.

4. Få afklaret, hvor meget løntilskud virksomheden vil kunne få

Før du kontakter virksomheden, er det en god ide at få jobcenteret eller a-kassen til at hjælpe med at vurdere, hvilket tilskud din kommende arbejdsplads forventes at kunne få. Det er godt at have med, når du taler med virksomheden. I sidste ende er det jobcenteret, der bevilger løntilskuddet til virksomheden.

5. Overvej, hvordan du bedst kontakter virksomheden

Det er forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvad der er den bedste måde at kontakte dem på. Tal med din a-kasse eller dit jobcenter om, hvad der giver mest mening i det konkrete tilfælde.

6. Forbered dig

Før du tager kontakt til virksomheden, er det en god ide på forhånd at skrive tre-fire linjer ned om, hvem du er, og hvorfor du kontakter dem. Du kan også gennemgå dit CV med a-kassen eller jobcenteret, så du ved, hvilke erfaringer du skal fremhæve.

7. Til selve mødet

Når du har aftalt et møde med virksomheden, kan du f.eks. tage fordelsfolderen og guiden til virksomheder med. Ud fra folder og flyer kan du forklare, hvilke fordele der er for virksomheden ved at få dig i voksenlære, og hvad det kræver af dem. Du kan få hjælp fra din a-kasse eller dit jobcenter til denne samtale og til det videre forløb med at få en endelig aftale på plads.

Download guiden