Fordele

Få overblik over fordelene som voksenlærling og virksomhed

Her kan du få overblik over fordelene ved at blive voksenlærling og ved at ansætte en voksenlærling. Det er nemlig fordelagtigt for både lærling/elev og arbejdsgiver. 

Fordele for dig som voksenlærling

 • Løn under uddannelsen
  Som voksenlærling får du løn under hele uddannelsen, både når du er i praktik og på skoleophold. Lønnen svarer til fagets mindsteløn for ufaglærte – enkelte fag har særlige overenskomstregler på området.
 • Tidligere erhvervserfaring kan forkorte din uddannelse
  Måske har du erfaring fra tidligere jobs? Du har mulighed for at få godskrevet denne erfaring, så du bliver udlært på kortere tid. På euv25.dk kan du få en vejledende vurdering af, hvor meget din uddannelse kan forkortes.
 • Gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden
  En faglært uddannelse vil give dig større jobsikkerhed i fremtiden, samt mulighed for en højere løn.

Fordele for jer som virksomhed

 • Kortere læretid
  Som virksomhed kan I drage fordel af voksenlærlingens tidligere erfaring. Flere voksenlærlinge har relevant erfaring, som de kan få merit for. Det betyder, at de kan blive faglærte på kortere tid.
 • Få tilskud til lønnen
  Når I ansætter en voksenlærling, har virksomheden mulighed for at få tilskud til både løn og skoleophold.

I har mulighed for at få

 • 45 kr. i timen i hele praktikperioden, hvis I ansætter en ledig ufaglært, en faglært med forældet uddannelse eller en faglært med over seks måneders ledighed. I skoleperioden kan virksomheden få tilskud fra AUB på op til 5.240 kr. pr. uge (2020-niveau).
 • 30 kr. i timen i op til to år, hvis I ansætter en beskæftiget ufaglært inden for et område med behov for arbejdskraft. I skoleperioden kan virksomheden få tilskud fra AUB på op til 5.240 kr. pr. uge (2020-niveau).

Bestil trykte fordelsfoldere

Bemærk, at de trykte foldere ikke er opdateret med de nyeste tilskudsregler (yderligere tilskud pga. corona, ingen positivlister, mindst 3 måneders ledighed i stedet for 6 måneder).

Den digitale udgave, som kan downloades her på siden, indeholder derimod de nyeste tilskudsregler.

Fordelsfolderen beskriver fordelene for henholdsvis voksenlærlinge/-elever og arbejdsgivere. Folderen kan f.eks. uddeles til arbejdsgivere, potentielle voksenlærlinge og tillidsrepræsentanter. Folderen sendes i kasser a 100 stk.

Bestil foldere